Abonnement

Helaas is het niet mogelijk om een beroep te doen op ons hoogte reddingsteam zonder dat een bedrijf zich bij ons heeft aangesloten. Voorafgaand dienen wij op de hoogte zijn van de locatie, de werkzaamheden en risico's. Zonder deze informatie is het lastiger om snel en adequaat in actie te komen. Mocht u meer informatie wensen over de mogelijkheden binnen uw bedrijf, neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Er zijn werkzaamheden die niet binnen het pakket kunnen worden ondergebracht. Een voorbeeld hiervan is het adviseren of (laten) installeren van collectieve veiligheidsmaatregelen die de veiligheid te goede komen. Ook kunnen we besloten ruimten inventariseren zodat er een goed uitgangspunt is van de risico's en reddingsmogelijkheden.