Wat verstaan jullie onder maatwerk?

Er zijn werkzaamheden die niet binnen het pakket kunnen worden ondergebracht. Een voorbeeld hiervan is het adviseren of (laten) installeren van collectieve veiligheidsmaatregelen die de veiligheid te goede komen. Ook kunnen we besloten ruimten inventariseren zodat er een goed uitgangspunt is van de risico’s en reddingsmogelijkheden.