Kan er een tweede inzet plaatsvinden?

Mocht HRT Noord worden ingezet bij één van de deelnemende partijen dan krijgen de andere deelnemers bericht zodat ze eventuele risicovolle werkzaamheden op dat moment kunnen staken. Na afloop van de inzet volgt er wederom berichtgeving.

Deze ‘inzet-alerts’ worden gegeven per sms/whatsapp naar de betrokken personen die bij ons bekend zijn.

In de toekomst werken we toe naar een tweede team, zodat er altijd dekking is.